zincirli vinç
CARASKAL HALAT BAKIMI
CARASKAL HALAT BAKIMI
  Resmi Büyüt
 
Kategori : TEKNİK SERVİS HİZMETİ
 Ürün Bilgisi
 Vinçlerde yapılması gereken en önemli kontrol ve muayene, halatların kontrolüdür. Makinaların kullanımındaki ekonomi ve emniyetin sağlanması tüm yük taşıyan halat ve bağlantılarının periyodik muayene ve bakımını gerektirir. Aşınma, yorulma, korozyon, bükülme ve yanlış halat bağlama gibi faktörler çelik halatların ömrünü etkiler
Halatların ömrüne tesir eden etkenler sekiz ana başlık altında toplanabilir
 1. işletme şartları
 2. Halat eğilmesi
 3. Tel kopma mukavemeti,
 4. Yiv şekli ve malzemesi, telin yüzey basıncını etkileyeceğinden ömre etkisi olur
 5. Halat yağı tipi ve imalat şekli
 6. Halatların yağlanması TS 8153 normuna uygun yapılmalıdır
 7. Korozyon etkisi ancak galvanizleme ile azaltılır
 8. Tel kalınlığı arttıkça halatın ömrü artar
Tel Halatların Servisten Alınması
Eğer çok paslanmışsa halatı servisten almak gerekir Halatın yaprak gibi açılması, bükülmesi, ciddi hasara uğraması veya aşırı aşınması hallerinde de halat işlemden alınır. Komşu tellere zarar vermemesi için kopan tel uçları mümkün olduğu kadar kısa olarak kesilmelidir. Ayırca halatta aşırı yüklenmeden kaynaklanan çap değişimleri dikkate alınmalı, gereken durumlarda halat değiştirilmelidir. Şekil 2 de çapında daralma meydana gelen halat görülmektedir
Gözle görülebilen kopmuş tel sayısı belli bir değere ulaştığında halat servisten alınmalıdır. Eğer bir kordon koğmaıs görülürse hemen halat işletmeden alınır. Korozyon tehlikesinde bulunan halatların ayrıca iç yapıları da dikkate alınmalıdır. DIN 15020 normunda verilen bir tel halatı servisten almak için kopmuş tellerin sınır sayıları, d halat çapına göre aşağıdaki tabloda görülmektedir
Tel halattaki
taşıyıcı tel
adedi
Gözle Görülen Kopmuş Tel Adedi
İşletme Grubu
IE, ID, IC, IB, IA
İşletme Grubu
2, 3, 4, 5
  Çarpraz Halat Düz Halat Çarpraz Halat Düz Halat
6 d 30 d 6 d 30 d 6 d 30 d 6 d 30 d
> 50 2 4 1 2 4 8 2 4
51-75 3 6 2 3 6 12 3 6
76-100 4 8 2 4 8 16 4 8
101-120 5 10 2 5 10 19 5 10
121-140 6 11 3 6 11 22 6 11
141-160 6 13 3 6 13 26 6 13
161-180 7 14 4 7 14 29 7 14
181-200 8 16 4 8 16 32 8 16
201-220 9 18 4 9 18 35 9 18
221-240 10 19 5 10 19 38 10 19
241-260 10 21 5 10 21 42 10 21
261-280 11 22 6 11 22 45 11 22
281-300 12 24 6 12 24 48 12 24
<300 0,04 n 0,08 n 0,02 n 0,04 n 0,08 n 0,16 n 0,04 n 0,08 n

Halatların yağlanması
Yük altında eğilme ve düzelme esnasında halat telleri arasında bağıl bir hareket oluşur. Benzer bir hareket halattaki kordon ile öz arasında ve halat ile kasnak arasında da görülür. Halat telleri arasındaki sürtünmeyi ve tel paslanmasını azaltmak üzere çelik teller, kordonlar ve halatlar sık sık yağlanmalıdır. Halatn iyi bir tarzda
yağlanmasının halat ömrü üzerinde de büyük bir etkisi vardır
Halatın iç yağlanması halat ömrünü özellikle etkilemktedir. Bu nedenle yapım sırasında elyaf özün yağlama yağı vya vazelin ile emdirilmiş olması gerekir.
Zira işletme sırasında halatın içinin yağlanması zordur. Aynı nedenle kordon telleri de yapım sırasında gresle iyice yağlanmalıdır. Böylece işletme esnasında kordonlar basınç altında halat yüzeyine doğru yağ verirler.
Elyaf öz asla yağsız bırakılmamalıdır. Uzun süre yağsız bırakıldığında öz özelliğini kaybede ve kordonları daha fazla destekleyemez. İç yağlayıcının halatın işletme ömrü boyunca halatı pasa ve aşınmaya karşı koruması nadirdir. Bu nedenle zaman zaman halatların yağlanması önerilir. Eğer halat yüzseyinde ince gres filmi varsa, yağlanmaya gerek yoktur.
Yeterli miktarda yağlanmayı sağlamak zordur, bu miktar tahrik kabiliyetine ve halat düzenine göre değişir. Bu nedenle asansör halatı imalatçısı e kötü hali göz önüne alarak az seviyede yağlayıcı uygulanmalıdır. Sonradan fazla yağlayıcı uzaklaştırmak kolay bir işlem değildir. Yeni alınan halatlara imalat sırasında yapılan yağlama, depolama ve çalışmanın ilk zamanlarında yeterli olabilir ancak daha sonraki zamanlar için haat imalatçısı, halat ve özü yeterli miktarda ve kaliteli biçimde yağlamalıdır.
Devamlı ve yeterli bir yağlamayı sağlamak için uygun ve gres preiyodik olarak uygulanması gerekir. Yetersiz yağlama halatta korozyona neden olabilir. Yağlama halat tellerinin birbiri üzerinde muntazam hareketini sağlayacağından yorulma dayanımı da artar. Aşınma bölgeleri de etkili bir yağlama ize azaltılabilir. Düzeni ve devamlı kullanılmayan halatlar havanın tesiriyle yağlama kendi özelliğini yitirirler ve nemlenme ile kendir öz ile teller bozulur
Yetersiz yağlamanın haaltta sebep olduğu sorunlar;
 • Malzeme kaybına sebep olan korozyon ve pittin teşekkülü
 • Tellerin aşırı korozyondan gevşemesi ve mukavemetin azalması
 • Kasnak sürtünmesinden oluşan halat dış katlarındaki tellerin aşınması
 • Halat eğilmesi sırasında halat tellerinin birbirine sürtünmesinden oluşan halat iç kat tellerinin aşınması
 • Pittin oluşmasıya iç teller de çentik oluşumu
Halat Yağları
Halatların yağlanmasında kullanın halat yağları kimyasal bakımdan nötr yağlardır. Yağlama yağı ve vazelin elyaf özün katranlanmasına oranla daha iyi sonuçlar verir. İşletmedeki halat, asitsiz ve iyi tutan gresle yağlanmalıdır. Adi Stauffer gresi ve kullanılmış karter yağı yağlamada kullanılmamalıdır. Bu yağlarda halat aşındırıcı parçacıklar ve asit mevcuttur. Yağlayıcı içinde molibden sülfür gibi katı maddeler bulunmamalıdır. Halat içi yağlamanın yenilenmesi gerektiğinde kolloid grafitli ince sıvı yağlar tercih edilmelidir. Yağlarda bitumen ve hidrokarbon bulunmalıdır. Sık kullanılan çelik halat yağlarının başlıcaları şunlardır
Gargoyle Viscolite Nr.5
Shell Gres F12
Gazolin Sinit 1
Brilube 40 (kayma önleyici)
Etkili yağlama sadece çıplak metal temas halinde olacağından yağlayıcı uygulanmadan önce halat kuru ve temiz olmalıdır. Nemli halat yağlanmasından kaçınılmalıdır. Aksi durumda Yağlayıcı akar ve nem içeri sızarak korozyına sebep olur. Çelik halat yüzeyinde sert gres ve ya pislikler fırçalanmalı ve viskozitesi az ılık bir yağ ile yıkanmalı yağın halat içine szmasına imkan tanınmalıdır.
Çelik halatlarda periyodik uygulanan dıştan yağlama, asansör tesisine bağlıdır ve değişik yöntemlerde yağlama sağlanır. Uygun yöntem yağın viskozitesine, kullanbılan halat boyuna ve diğer etkenlere göre seçilir. Bu yöntemlerden bazıları ise şunlardır.
 • Hafif yağlar, fırçalama yöntemiyle, halatın yağ banyosundan geçirilmesiyle, kısa halatlarda ise spreyle püskürtülerek uygulanır. Yağın halat içine iyice nüfus edebilmesi için kasnak üzerinden geçtiği yerde yağlama yapılmalıdır.
 • Orta ağır ve ağır yoğunluktaki yağlayıcılar, bir fırça ile sıcak uygulanmalı veya yağlayıcı bulunan deri eldivenden halat geçirilmelidir. Ayırca hava basıncı uygulayarak da yağlama yapılabilir. Ancak kullanılan havanın korozyına sebep olmaması için kuru olması gerekir.
 • ABD de kepçe tamponlu fitilli yağlama teçhizatı kullanılmaktadır. Bun yöntemde çok fazla yağın halat üzerinde kalması ve yetersiz tahrik osrunu çözülmüştür.
Halatların aşırı yağlanmasını gidermek için Avruapa'da uygulanan en yaygın yöntem: çok ince kuartz kumu (pudra) ele takılan aşınma eldiveni ile huniden halata yukarıdan dökülür ve ile ile yayılır. Pudra yağ emildiğinde kuru ve halat üstünden dökülür. Geride kalan yağlanmış pudra ise tel fırça ile alınır. Tahrik kasnağı da istenirse solvent ile temizlenebilir
Ürün Etiketleri : ELEKTRİKLİ CARASKAL SERVİSİ , CARASKAL SERVİSİ , VİNÇ BAKIMI , VİNÇ SERVİSİ , CARASKAL PERİYODİK BAKIM , CARASKAL PERİYODİK BAKIM , CARASKAL HALAT DEĞİŞİMİ , CALASGA BAKIMI , CALASGA SERVİSİ , İSTANBUL CARASKAL SERVİSİ , CARASKAL TAMİRİ , ATLAS CARASKAL TAMİRİ , NETLİFT CARASKAL TAMİRİ , YALE CARASKAL TAMİRİ , BESTLİFT CARASKAL TAMİRİ , ECHOLİFT CARASKAL TAMİRİ , GİS CARASKAL TAMİRİ ,
zincirli vinç hidrolik asansör istif makinası elektrikli istif makinesi caraskal yarı akülü istif makinası zincirli caraskal istif makinası akülü istif makinası transpalet istif makinası halatlı asansör halatlı vinç hidrolik yük asansörü monoray vinç istif makinası akülü istif makinası akülü transpalet makaslı platform